Kính siêu nhẹ, bền đẹp, không bị oxy hóa bởi môi trường, có sự đàn hồi cao, là kim loại hiếm, đứng sau vàng, sử dụng trong tất cả các trường hợp: như cận, loạn, viễn, đa tròng, 2 tròng, hay ngồi máy tính, đi ngoài đường. Tiện dụng, nhưng giá thành sẽ cao hơn các loại khác.

Kết quả 1 - 20 của 45
Page 1 of 3

Kính Titan

Titan RICOH83

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Titan Ricoh

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Polo 5617

Giá bán: 400,000 VNĐ

Omega18k

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Omega

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

RED2072

Gọi để biết giá

DTER14

Giá bán: 990,000 VNĐ

C001T

Giá bán: 150,000 VNĐ

PUMA

Giá bán: 250,000 VNĐ

HUMEN

Giá bán: 250,000 VNĐ

ARYLAS

Giá bán: 300,000 VNĐ

TR90SPORTX

Giá bán: 250,000 VNĐ

TR905299

Giá bán: 200,000 VNĐ

TITAN RF 18K

Giá bán: 7,550,000 VNĐ

JAGUAR

Gọi để biết giá

DUPONZ

Gọi để biết giá

LACOSM

Gọi để biết giá

RS985

Giá bán: 980 VNĐ

RBD

Giá bán: 300,000 VNĐ

BOME TRD90

Giá bán: 275,000 VNĐ
Page 1 of 3