Kính siêu nhẹ, bền đẹp, không bị oxy hóa bởi môi trường, có sự đàn hồi cao, là kim loại hiếm, đứng sau vàng, sử dụng trong tất cả các trường hợp: như cận, loạn, viễn, đa tròng, 2 tròng, hay ngồi máy tính, đi ngoài đường. Tiện dụng, nhưng giá thành sẽ cao hơn các loại khác.

Kết quả 1 - 20 của 57
Page 1 of 3

Kính Titan

BVGARI 1

Giá bán: 1,100,000 VNĐ

LOWNDES 2

Giá bán: 900,000 VNĐ

LOWNDES1

Giá bán: 900,000 VNĐ

CARTELO 18K

Giá bán: 2,500,000 VNĐ

FASYADON ITALY

Giá bán: 1,200,000 VNĐ

CRYSTAL IP

Giá bán: 1,600,000 VNĐ

NIKON A

Giá bán: 950,000 VNĐ

Titan RICOH83

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Titan Ricoh

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Polo 5617

Giá bán: 400,000 VNĐ

Omega18k

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Omega

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

RED2072

Gọi để biết giá

RB3026

Giá bán: 600,000 VNĐ

RB3025

Giá bán: 600,000 VNĐ

RB3024

Giá bán: 600,000 VNĐ

PRC13

Giá bán: 550,000 VNĐ

PRXC13

Giá bán: 550,000 VNĐ

C001T

Giá bán: 150,000 VNĐ

PUMA

Giá bán: 250,000 VNĐ
Page 1 of 3